TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT PHỐI HỢP GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TRẢ LƯƠNG THƯỞNG TẾT CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

      Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp cùng Phòng LĐTB&XH quận Thốt Nốt và các ngành chức năng của quận thành lập đoàn đến giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và tình hình trả lương, thưởng Tết đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
 

 
      Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp cùng Phòng LĐTB&XH quận Thốt Nốt và các ngành chức năng của quận thành lập đoàn đến giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách và tình hình trả lương, thưởng Tết đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn quận nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
      Theo đó, đoàn đã đến giám sát tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn quận gồm: Cty Cổ phần Chế biến thủy hải sản Hiệp Thanh, Cty TNHH MTV Gạo Việt, Cty TNHH MTV Ấn Độ Dương, Cty TNHH MTV Chế biến lương thực Vạn Lợi, Cty TNHH xuất nhập khẩu gạo Phụng Hoàng 3, Cty Cổ phần Thủy sản Hải Sáng, Cty Cổ phần Khoáng sản Xi măng Cần Thơ, Cty TNHH gia công cám gạo Honoroad Việt Nam, chi nhánh Thốt Nốt. Nhìn chung, các doanh nghiệp đều thực hiện tốt pháp luật lao động, các chính sách, tiền lương, thưởng Tết cho người lao động, thu nhập bình quân của công nhân từ 3 triệu - 6 triệu đồng/tháng. Việc xây dựng nội quy lao động, niêm yết nội quy tại nơi làm việc được thực hiện đầy đủ, phổ biến đến tất cả cán bộ nhân viên, người lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán 2017, ngoài hiện vật, tại mỗi doanh nghiệp còn thực hiện chế độ thưởng Tết cho người lao động, bình quân từ 600.000 đến gần 7.000.000 đồng, tùy điều kiện của doanh nghiệp.
      Sau khi nghe báo cáo về những thuận lợi, khó khăn từ các đơn vị, Đoàn giám sát của quận yêu cầu các doanh nghiệp quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến thu nhập, tiền lương, tiền thưởng Tết, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và các qui định khác của Bộ luật Lao động đảm bảo công khai, kịp thời nhằm giúp người lao động hăng hái lao động, sản xuất, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ngày càng phát triển.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt