TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT TẬP HUẤN ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, KHÓA XI VÀ TRIỂN KHAI HIẾN PHÁP NĂM 2013

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt; thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và Điều lệ Công đoàn khóa XI.
 

 
Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt; thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức hội nghị triển khai Hiến pháp năm 2013 và Điều lệ Công đoàn khóa XI.
 
Sáng ngày 26 tháng 5 năm 2014 tại Hội trường các Ban Đảng – Đoàn thể đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị triển khai Hiến Pháp năm 2013 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Đến dự buổi lễ khai mạc có đồng chí Phạm Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Thốt Nốt, đồng chí Trần Minh Dũng - Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cùng với 134 đồng chí trong Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra Liên đoàn Lao động quận; các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 01 đồng chí phụ trách công tác kế toán CĐCS, Nghiệp đoàn tham dự.
 
Hội nghị được nghe triển khai các chuyên đề như tình hình Biển Đông trong thời gian gần đây; Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI; một số văn bản hướng dẫn mới trong công tác thu chi tài chính Công đoàn.
 
Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Minh Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận đã phát biểu chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cần khẩn trương phổ biến tuyên truyền Hiến pháp năm 2013 và Điều lệ Công đoàn khóa XI đến tất cả các đoàn viên và người lao động trong đơn vị, chậm nhất là 20 tháng 6 phải báo cáo số liệu về Liên đoàn quận.
 
 Tin, ảnh: Phan Văn Phước - Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt