TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO CHỈ TIÊU NĂM 2017

      Sáng ngày 15/02/2017, tại Hội trường Ban Đảng – Đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2017...


      Sáng ngày 15/02/2017, tại Hội trường Ban Đảng – Đoàn thể quận, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức Hội nghị giao chỉ tiêu hoạt động Công đoàn năm 2017.
      Thành phần tham dự có 72 đ/c gồm: Thường trực LĐLĐ quận; các đ/c Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động quận; Chủ tịch – Phó Chủ tịch các công đoàn cơ sở khối HCSN, phường và khối doanh nghiệp.
      Qua bàn bạc thảo luận, trao đổi 23 chỉ tiêu được giao được các CĐCS thống nhất. Đ/c Trần Minh Dũng, Quận ủy viên – Chủ tịch LĐLĐ quận đã kết luận và triển khai Kế hoạch phát động thi đua năm 2017 trong CNVCLĐ quận.
      Hội nghị kết thúc trong không khí vui tươi và quyết tâm cao, hy vọng năm 2017 các phong trào và hoạt động công đoàn của quận đề ra đều hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt