NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2015

           Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn vào 02 ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt.

             Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp hoạt động cho đội ngũ cán bộ Công đoàn. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ Công đoàn vào 02 ngày 23 và 24 tháng 11 năm 2015 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Thốt Nốt.
Tham gia lớp tập huấn có 171 học viên là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, tổ trưởng, tổ phó các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động quận.
             Các chuyên đề về Công tác tổ chức của Công đoàn cơ sở; Nội dung phương pháp hoạt động của cán bộ Công đoàn cơ sở và công tác phát triển đoàn viên, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; Công tác tuyên truyền giáo dục công nhân viên chức lao động; những vấn đề chung về phong trào công nhân và Công đoàn Việt Nam; Hoạt động của ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở; Công tác tài chính của Công đoàn cơ sở đã được triển khai một cách cụ thể, đầy đủ đến các học viên, giúp cho đội ngũ cán bộ Công đoàn nắm vững kỹ năng nghiệp vụ công tác, thực hiện có hiệu quả hơn các chức năng, nhiệm vụ của hoạt động Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.
                              Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt