TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT TỔ CHỨC SƠ KẾT 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

       Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; kế hoạch hoạt động năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại hội trường các Ban đảng - đoàn thể quận Thốt Nốt đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 09 tháng đầu năm 2014, kế hoạch hoạt động của các tháng còn lại và kế hoạch khảo sát đánh giá CĐCS năm 2014.
      Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt cùng với hơn 60 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc.

     
      Thực hiện sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ; kế hoạch hoạt động năm 2014 của Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2014 tại hội trường các Ban đảng - đoàn thể quận Thốt Nốt đã diễn ra Hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn 09 tháng đầu năm 2014, kế hoạch hoạt động của các tháng còn lại và kế hoạch khảo sát đánh giá CĐCS năm 2014.
      Đến dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt cùng với hơn 60 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS, Nghiệp đoàn trực thuộc.
      Hội nghị đã được nghe báo cáo tóm tắt các mặt công tác 9 tháng năm 2014 như công tác truyên truyền chính sách pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước đến CNVCLĐ, các phong trào thi đua đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, nổi bật là công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, công tác vận động đóng góp ủng hộ các loại quỹ được các CĐCS rất quan tâm, như CĐCS công ty CP NTSF đã vận động ủng hộ trên 95 triệu đồng cho Hoàng Sa- Trường Sa…
      Kết thúc Hội nghị đồng chí Trần Minh Dũng Quận ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt đã phát biểu chỉ đạo các CĐCS cần tập trung thực hiện các chỉ tiêu mà đơn vị còn chưa đạt, đồng thời cần chuẩn bị tốt cho đợt khảo sát CĐCS cuối năm vào đầu tháng 11 năm 2014. Riêng các CĐCS doanh nghiệp nên quan tâm đến đời sống của CNLĐ, nhất là tiền lương, thưởng trong dịp cuối năm 2014.
                     Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt