TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ CHỈ ĐẠO THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐIỂM CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ, NHIỆM KỲ 2017-2022

      Sáng ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo thành công đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022.


      Sáng ngày 13/7/2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo thành công đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho các CĐCS trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.
      Đại hội đã tiến hành trong không khí vui tươi, phấn khởi của đoàn viên, CNVCLĐ của công ty. Đại hội đã lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 với 11 ủy viên, Ủy ban kiểm tra là 03 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thanh Mừng tiếp tục được đại hội bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn công ty và được bầu chọn là đại biểu chính thức tham dự đại hội Công đoàn thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2013-2018.
      Kết thúc đại hội, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức họp rút kinh nghiệm cho các Công đoàn cơ sở đến dự. Trong đó, Ban Thường vụ đã nhấn mạnh một số điểm cần lưu ý liên quan đến văn kiện đại hội, chương trình và quá trình điều hành của Đoàn Chủ tịch tại đại hội… đồng thời đồng chí Lê Xuân Trị - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã thay mặt Ban Thường vụ trực tiếp giải đáp những khó khăn, vướng mắc của Công đoàn cơ sở trong quá trình chuẩn bị đại hội. Qua đó, đồng chí cũng đề nghị các đơn vị nhanh chóng chuẩn bị văn kiện và nhân sự để tiến hành đại hội đúng thời gian quy định./.

Tin, ảnh: Trương Tố Trang – Phó Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ TPCT