TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ: Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028.

Sáng ngày 07/9/2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023-2028, tại Hội trường NVH LĐ TP.


         Tham dự Hội nghị có đồng chí Lê Thị Sương Mai – UVBCH Tổng LĐLĐ VN, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, các đ/c Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và cán bộ công đoàn chuyên trách TP và công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ TPCT, với 100 đ/c tham dự.
          Hội nghị tập huấn, các đồng chí tham dự được triển khai các văn bản liên quan đến Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2028, như Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Công văn số 434-CV/TU ngày 08/03/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 13-CT/BBT ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư; Hướng dẫn số 28-HD/TLĐ, ngày 24/6/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Quy trình giới thiệu nhân sự và bầu cử ban chấp hành, chức danh chủ tịch công đoàn cơ sở tại đại hội;
        Bên cạnh đó, cán bộ công đoàn các cấp còn được Liên đoàn Lao động thành phố truyền đạt cụ thể những Kế hoạch, Hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ TPCT liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-2023, về nhân sự đại hội, báo cáo chính trị, quy chế chi tiêu của Đại hội. Qua đó, giải đáp ý kiến và hướng dẫn kinh nghiệm xử lý một số tình huống thường gặp trong công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp.

 Đ/c Lê Thị Sương Mai - Chủ tịch LĐLĐ TPCT phát biểu chỉ đạo
       Qua Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ công đoàn nắm được mục đích ý nghĩa, nội dung, phương pháp, và các bước tiến hành để đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức đại hội công đoàn các cấp. Từ những nội dung được tập huấn, cán bộ công đoàn sẽ tiếp thu, trao đổi nhiều nội dung quan trọng để thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 
          Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TPCT
*Một số hình ảnh Hội nghị