NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ KHẢO SÁT CÔNG TÁC MUA SẮM TÀI SẢN VÀ BÀN GIAO ĐẤT CHO NHÀ THẦU XÂY DỰNG TRỤ SỞ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN CỜ ĐỎ

            Ngày 29/3/2016, Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ thành lập đoàn đến khảo sát việc dự trù mua sắm tài sản cơ quan năm 2016 và bàn giao đất cho nhà thầu xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ. Đoàn khảo sát gồm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - UVTV, Trưởng Ban Tài chính; đồng chí Lưu Ngọc Mai Khai - Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ.

            Ngày 29/3/2016, Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ thành lập đoàn đến khảo sát việc dự trù mua sắm tài sản cơ quan năm 2016 và bàn giao đất cho nhà thầu xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ.
            Đoàn khảo sát gồm đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - UVTV, Trưởng Ban Tài chính; đồng chí Lưu Ngọc Mai Khai - Phó Chánh Văn phòng Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ.
            Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ trình bày nhu cầu cần thiết phải mua sắm tài sản đưa vào dự trù trong năm 2016. Đồng thời, xin đoàn hướng dẫn trình tự để thanh lý và mua sắm tài sản.
             Cũng dịp này, Đoàn Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ đã giao đất xây dựng trụ sở Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ cho nhà thầu tiến hành phát quang, định ngày khởi công, cũng như xin đi hệ thống điện, nước cho đơn vị. Dự kiến trụ sở Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2016.
Tin: Văn Thừa