TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN VÀ THÀNH LẬP CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

            Căn cứ vào chương trình phát triển đoàn viên năm 2016.Ngày 11/3/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tiếp Đoàn kiểm tra Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ do đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn; tham dự tiếp Đoàn, có đồng chí Lê Thành Đô – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ và tập thể thường trực cơ quan.

            Căn cứ vào chương trình phát triển đoàn viên năm 2016.Ngày 11/3/2016, Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ tiếp Đoàn kiểm tra Liên đoàn lao động thành phố Cần Thơ do đồng chí Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ làm Trưởng đoàn; tham dự tiếp Đoàn, có đồng chí Lê Thành Đô – Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ và tập thể thường trực cơ quan.
            Qua buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã giúp cho Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ xác định được nguồn để phát triển đoàn viên trong năm 2016. Trên cơ sở đó, đối chiếu với chỉ tiêu Liên đoàn lao động thành phố giao trong năm 2016, thì đơn vị Cờ Đỏ có khả năng thực hiện được. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn hướng dẫn các kỹ năng tiếp cận với doanh nghiệp, trong đó kỹ năng hết sức quan trọng là vận động, thiết phục doanh nghiệp phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở.
            Với sự nổ lực quyết tâm của Ban Chấp hành, Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trên giao, giữ vững danh hiệu công đoàn vững mạnh.
                                                                         Tin: Văn Thừa