ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I/2012

áng ngày 20 tháng 3 năm 2012, tại Nhà Văn hóa Lao động Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2012 nhằm cung cấp những thông tin trong và ngoài nước cho cán bộ Công đoàn. Tham dự có 98 đ/c là Ủy viên Thường vụ, Trưởng - Phó Ban, cán bộ phong trào các Ban Chuyên đề và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố...

 
Sáng ngày 20 tháng 3 năm 2012, tại Nhà Văn hóa Lao động Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Báo cáo viên quý I năm 2012 nhằm cung cấp những thông tin trong và ngoài nước cho cán bộ Công đoàn. Tham dự có 98 đ/c là Ủy viên Thường vụ, Trưởng - Phó Ban, cán bộ phong trào các Ban Chuyên đề và đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; các đ/c Chủ tịch, Phó Chủ tịch lực lượng báo cáo viên Liên đoàn Lao động các quận, huyện; Công đoàn Giáo dục quận, huyện; Công đoàn ngành; Công đoàn các Khu Chế xuất & Công nghiệp; Công đoàn Viên chức; các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Hội nghị được nghe báo cáo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; Dự báo về tình hình chính trị kinh tế - xã hội thế giới năm 2012; Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập chuyên đề « Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm. liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị ».
 
Tin bài: BTG-NC