TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Thanh tra thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố, Sở Lao động TB&XH và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ

         Sáng ngày 09/10/2015, tại Nhà Văn hóa Lao động Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với các ngành, và ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố về giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp  và tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và đại diện lãnh đạo của các ngành: 

         Sáng ngày 09/10/2015, tại Nhà Văn hóa Lao động Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp với các ngành, và ký kết chương trình phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố về giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp  và tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động giai đoạn 2015-2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí Huỳnh Ngọc Thạch – Thành ủy viên, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và đại diện lãnh đạo của các ngành:  đ/c Diệp Thị Thu Hồng– Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đ/c Lê Hoàng Thông – Phó Chánh Thanh tra thành phố, đ/c Châu Hồng Thái – Phó Giám đốc Sở LĐTB &XH, đ/c Lê Nguyễn Sinh Nhựt – Phó Chủ tịch MTTQ VN TP Cần Thơ, đ/c Nguyễn Thị Mỹ Phương – Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố và các đồng chí UVTV, Trưởng, phó các Ban Chuyên đề, đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cấp trên cơ sở cùng tham dự.
          Thông qua hội nghị Chương trình phối hợp đã ký kết với vai trò là Trưởng đoàn giám sát giúp cho Liên đoàn Lao động thành phố và các cấp công đoàn trong thành phố thực hiện tốt hơn công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, đặc biệt là lao động nữ được quan tâm hơn trong thời gian tới, góp phần cùng chính quyền địa phương hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan.
Tin, ảnh: Ban chính sách – Pháp luật