NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tập huấn nâng cao năng lực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công cho cán bộ công đoàn năm 2022

Sáng ngày 22/11/2022, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Tập huấn “Nâng cao năng lực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và công tác nữ công cho cán bộ công đoàn" năm 2022; tham dự Hội nghị tập huấn có hơn 120 đại biểu, gồm các đồng chí: Ban Thường vụ và CBCC cơ quan LĐLĐ TPCT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo - nữ công công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ TP; công đoàn cơ sở được chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm và lực lượng báo cáo viên công đoàn cấp trên trực tiếp cơ  sở.


         Hội nghị tập huấn diễn ra 01 ngày, triển khai 03 chuyên đề:  Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức của người lao động tại Doanh nghiệp. Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XI Công đoàn thành phố Cần Thơ và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Công tác nữ công và hoạt động của Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở.
 
                        Đồng chí Đoàn Văn Dũng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT phát biểu chỉ đạo
          Phát biểu tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Đoàn Văn Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPCT đề nghị các cấp công đoàn thành phố chí tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng, tham mưu đề xuất các giải pháp với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng cấp để đổi mới sáng tạo có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động; bám sát các nhiệm vụ, giải pháp về truyền thông của Tổng Liên đoàn, LĐLĐ TPCT, tận dụng các kênh truyền thông sẵn có và kết hợp báo, đài địa phương để chủ động cung cấp nội dung, thông tin lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, phong trào VHVN-TDTT, các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ thành phố… giúp đoàn viên, người lao động và nhân dân hiểu rõ hơn về tổ chức công đoàn; tăng cường giới thiệu, nhân rộng gương người tốt việc tốt trong hệ thống công đoàn để phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc, quan điểm sai trái, luận điệu thù địch đối với tổ chức công đoàn…
  Hình Quang cảnh Hội nghị 
 
 
Tin, ảnh: Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ TPCT