TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU ĐỘNG VÀ BỔ NHIỆM CÁN BỘ

      Sáng ngày 08/5/2020, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan....

      Sáng ngày 08/5/2020, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ của cơ quan.
      Thay mặt Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố, đồng chí Huỳnh Thị Hiền – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí Trương Tố Trang – Phó ban Tổ chức Liên đoàn Lao động thành phố; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố kể từ ngày 08/5/2020.

Tin, ảnh: Thiên Hoàng