TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG TẬP THỂ TIÊU BIỂU TRONG THU, NỘP TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

          Ngày 22-12-2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể  tiêu biểu thu, nộp tài chính công đoàn.Đến dự Hội nghị có đồng chí  Huỳnh Ngọc Thạch,ủy viên BCH TLĐ, Thành Ủy viên,Chủ tịch LĐLĐ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ thành phố.

        Ngày 22-12-2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể  tiêu biểu thu, nộp tài chính công đoàn.Đến dự Hội nghị có đồng chí  Huỳnh Ngọc Thạch,ủy viên BCH TLĐ, Thành Ủy viên,Chủ tịch LĐLĐ thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp trực thuộc LĐLĐ thành phố.
         Hội nghị được nghe báo cáo tổng kết công tác thu, nộp tài chính công đoàn.Trong năm 2013 thu đạt 108% kế hoạch; năm 2014 thu đạt 94% kế hoạch. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác thu, nộp tài chính công đoàn, như: Công đoàn ngành Xây dựng, Công đoàn Viên chức thành phố, LĐLĐ quận Ninh Kiều, Công đoàn cơ sở (CĐCS) Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang, CĐCS Công ty TNHH Kwong Lung – Meko; CĐCS Công ty Cổ phần Gentraco…Tuy nhiên, công tác thu kinh phí công đoàn ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn đang gặp nhiều khó khăn. Ngay cả thu kinh phí ở nơi có tổ chức công đoàn cũng chưa thực hiện tốt. Hiện nay, Chính phủ chưa ban hành văn bản về việc xử phạt các đơn vị, tổ chức không thực hiện nộp kinh phí công đoàn theo quy định của pháp luật; một số chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa chấp hành quy định về trích nộp kinh phí công đoàn; đội ngũ cán bộ làm công tác tài chính tại các cấp công đoàn phần lớn là kiêm nhiệm nhiều công việc nên gặp khó khăn trong công tác thu tài chính công đoàn...
         Tại hội nghị, LĐLĐ thành phố đã biểu dương và tặng Bằngkhen cho 63 tập thể tiêu biểu trong thu, nộp tài chính công đoàn.
Xuân Nguyên
Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPCT

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung