TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 2/2017

      Sáng ngày, 17/2/2017, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên Công đoàn tháng 2-2017...
 

 
      Sáng ngày, 17/2/2017, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội nghị báo cáo viên Công đoàn tháng 2-2017. 
      Đến dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố; Trưởng, Phó Ban chuyên đề, cán bộ phong trào cùng 150 đại biểu đại diện lãnh đạo LĐLĐ quận, huyện; Công đoàn Giáo dục quận, huyện; Công đoàn ngành; Công đoàn Viên chức; Công đoàn các KCX & CN Cần Thơ; CĐCS trực thuộc LĐLĐ thành phố.
      Báo cáo tại hội nghị, Đ/c Lê Văn Thảo – Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ nêu một số nội dung cơ bản để quán triệt Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Cần Thơ