NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 7/2011

Ngày 29/7/2011 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động - Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn tháng 7/2011, có 70 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp; lực lượng Báo cáo viên LĐLĐ thành phố; Trưởng, phó ban, cán bộ phong trào các Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Cần Thơ tham dự...

Ngày 29/7/2011 tại Hội trường Nhà Văn hóa Lao động - Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn tháng 7/2011, có 70 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các cấp; lực lượng Báo cáo viên LĐLĐ thành phố; Trưởng, phó ban, cán bộ phong trào các Ban chuyên đề và đơn vị trực thuộc LĐLĐ thành phố Cần Thơ tham dự.

Tại Hội nghị đ/c Nguyễn Duy Bình - Chánh thanh tra Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ đã triển khai Luật Viên chức, Luật này có 6 chương, 60 điều đã được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012. Đ/c Nguyễn Thanh Hoàng - Trưởng Ban Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, báo cáo với Hội nghị về tình hình thế giới và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong 06 tháng đầu năm 2011; Kết quả Hội nghị Thượng đỉnh các nước phát triển (G8), những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết; Công trình lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào. Tiếp đến Đ/c Lê Văn Thảo - UV Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ thành phố, triển khai và định hướng công tác tuyên truyền cho Công đoàn các cấp thời gian tới.

Sau Hội nghị này, các đồng chí tham dự trở về triển khai và tuyên truyền các nội dung trên cho cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ở cơ quan đơn vị và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động thành phố trong báo cáo tháng 8/2011.