TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN THÁNG 8/2016

      Sáng ngày 26/8/2016, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn tháng 8/2016. Đến dự có 150 đại biểu là cán bộ các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, CĐ Viên chức thành phố, CĐ các KCX & CN Cần Thơ...


      Sáng ngày 26/8/2016, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn tháng 8/2016. Đến dự có 150 đại biểu là cán bộ các Ban chuyên đề Liên đoàn Lao động thành phố, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành, CĐ Viên chức thành phố, CĐ các KCX & CN Cần Thơ, CĐCS trực thuộc, lực lượng báo cáo viên các cấp công đoàn.
      Đ/c Ngô Thanh Nhàn – Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố báo cáo khái quát về cơ hội và thách thức khi Việt Nam phê chuẩn và thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), những tác động đến tổ chức Công đoàn Việt Nam khi Việt Nam ký kết, phê chuẩn và thực thi Hiệp định TPP.
      Đ/c Nguyễn Thị Kim Thu – Trưởng phòng Tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo các nội dung cơ bản trong Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15-5-2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trong đó, Bộ Chính trị xác định đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Thành ủy Cần Thơ có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05- CT/TW của Bộ Chính trị trong các cấp ủy Đảng với yêu cầu phải làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, từng bước xây dựng hoàn thiện con người Cần Thơ “Trí tuệ - năng động – nhân ái – hào hiệp – thanh lịch” theo tinh thần Nghị quyết 45 –NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX). Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo Nghị quyết của Thành ủy Cần Thơ về đẩy mạnh phát triển Du lịch ĐBSCL.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo LĐLĐ TP.Cần Thơ