NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Liên Đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội nghị ″Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh″ trong cán bộ, CNVCLĐ thành phố

 
 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

 
 
 Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2014 “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”.

Đồng chí Trần Quốc Vũ - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố dự và chủ trì Hội nghị, cùng 120 đại biểu là cán bộ chuyên trách báo cáo viên Công đoàn các cấp tham dự.

Đồng chí Nguyễn Thành Kiên – Báo cáo viên cấp thành phố, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo nội dung chuyên đề năm 2014; phân tích, làm rõ tư tưởng, đạo đức, quan điểm, tấm gương Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. Từ đó nêu rõ sự cần thiết, những nội dung cơ bản của chuyên đề, giải pháp chủ yếu nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong từng cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ trong giai đoạn hiện nay.

Sau hội nghị này, các báo cáo viên cơ sở quán triệt nghiêm túc, tuyên truyền đến mỗi cán bộ, CNVCLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng thời liên hệ bản thân, đề ra kế hoạch phấn đấu gắn với công việc và tác phong sinh hoạt hàng ngày của mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Tin, ảnh: Xuân Nguyên