TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM 2016, TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

      Ngày 18/01/2017, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
 


      Ngày 18/01/2017, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2016; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
      Năm 2016, hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho CNVCLĐ được quan tâm thực hiện tốt, các cấp công đoàn cơ sở đã phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đạt 100%; tổ chức Hội nghị người lao động và ký kết thoả ước lao động tập thể đạt 78,7%. Ban Quản lý Quỹ “Tấm lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” đã xét, hỗ trợ xây dựng 50 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở với số tiền 2 tỉ đồng; phân bổ 600 suất học bổng cho con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích học tập tốt với số tiền 573 triệu đồng; thăm hỏi người lao động, hỗ trợ sửa chữa nhà, hỗ trợ CNLĐ các tỉnh miền Trung khắc phục, thiên tai, lũ lụt… với số tiền gần 200 triệu đồng. Quỹ Trợ vốn Liên đoàn thành phố đã phát vay cho công nhân lao động vay trên 7,250 tỉ đồng cho 644 lượt CNVCLĐ vay vốn sửa chữa nhà, mua sắm tư liệu sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập… Thực hiện các phong trào thi đua, các cấp công đoàn đã đăng ký thực hiện 204 mô hình “Dân vận kheo”; 3.612 công trình, sản phẩm đề tài, sáng kiến. Qua các phong trào thi đua, phát triển 12.018 đoàn viên mới, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, đã kết nạp được 1.613 CNVCLĐ vào Đảng.
      Triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn xác định nhiệm vụ gắn với chủ đề hoạt động trong năm là “Năm vì lợi ích đoàn viên” và đề ra một số chỉ tiêu hoạt động trong năm 2017. Nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách, pháp luật lao động, giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho công nhân lao động.
 
Tin, ảnh: Xuân Nguyên – Ban Tuyên giáo LĐLĐ TPCT