TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ – Cục Thuế TP Cần Thơ ký kết Chương trình phối hợp về việc thực hiện thu, nộp kinh phí Công đoàn

         Ngày 24-4-2015, Liên đoàn Lao động thành phố  – Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về việc thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn.

             Ngày 24-4-2015, Liên đoàn Lao động thành phố  – Cục Thuế thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa hai đơn vị về việc thực hiện thu, nộp kinh phí công đoàn.
            Theo chương trình phối hợp, LĐLĐ thành phố có nhiệm vụ triển khai đến các cấp công đoàn Luật Công đoàn (2012); Nghị định 191/2013/NĐ-CP  của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Quyết định số 270/QĐ-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc ban hành quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu kinh phí công đoàn. Đồng thời, LĐLĐ TP hướng dẫn các cấp công đoàn giám sát, đôn đốc Thủ trưởng đơn vị trích nộp kinh phí công đoàn đầy đủ, kịp thời đúng theo quy định; cung cấp danh sách những đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng phải trích nộp kinh phí công đoàn cho cơ quan thuế để phối hợp theo dõi, đôn đốc thực hiện. Cục thuế TP có nhiệm vụ phối hợp với LĐLĐ TP hướng dẫn doanh nghiệp xác định quỹ tiền lương làm căn cứ trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định.
            Trong việc thực hiện, lãnh đạo hai bên chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình phối hợp trên địa bàn quận, huyện; phối hợp tổ chức sơ, tổng kết để bàn biện pháp tổ chức thực hiện việc thu, nộp kinh phí công đoàn đạt kết quả tốt. Định kỳ sáu tháng, một năm có sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm cho việc chỉ đạo thực hiện.
Tin: Hồng Vân, ảnh: Xuân Nguyên.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung