TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ Khảo sát hoạt động Công đoàn năm 2014 LĐLĐ huyện Phong Điền

       Sáng ngày 29/10/2014, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ do đồng chí Lê Xuân Trị làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền. Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Ten Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền, đồng chí Bùi Công Tạo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.

        Sáng ngày 29/10/2014, tại Hội trường Khối Đoàn thể huyện Phong Điền, Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ do đồng chí Lê Xuân Trị làm Trưởng đoàn đã đến khảo sát hoạt động Công đoàn của Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền. Tiếp đoàn có đồng chí Huỳnh Văn Ten Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy Phong Điền, đồng chí Bùi Công Tạo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền và các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ huyện.
         Đồng chí Bùi Công Tạo đã báo cáo hoạt động Công đoàn và trong 10 tháng năm 2014 của Liên đoàn Lao động huyện. Đến nay, Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu trên giao. Có 3 mô hình dân vận khéo đăng ký với LĐLĐ TP có một công trình đã được gắn biển. Còn các chỉ tiêu chưa đạt là viết tin bài bài; thành lập CĐCS; phát triển đoàn viên.
        Các đồng chí cùng đi đã nhận xét và nhắc nhở Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền về các mặt chuyên môn. Phát biểu chỉ đạo Đồng chí Lê Xuân Trị đã biểu dương những kết quả đạt được đồng thời yêu cầu trong báo cáo cần nêu cụ thể số liệu tuyên truyền; về thành lập CĐCS do ở huyện không có cơ sở đủ lao động, đây là nguyên nhân khách quan; số lượng phát triển đoàn viên còn nguồn, nên LĐLĐ huyện phải nổ lực vận động kết nạp để đạt chỉ tiêu.
         Đồng chí Bùi Công Tạo đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo và hướng quyết tâm kết nạp đoàn viên đạt chỉ tiêu.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Phong Điền

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung