TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG NINH KIỀU KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

           Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014, LĐLĐ quận Ninh Kiều tiếp Đoàn khảo sát LĐLĐ thành phố Cần Thơ do đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn và các đồng chí chuyên viên các Ban chuyên đề cùng đi. 
          Tại buổi khảo sát, đồng chí Ngô Thanh Nhàn cùng các thành viên đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Ninh Kiều 10 tháng đầu  năm 2014. Công đoàn đã chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn và CNVCLĐ như Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Điều lệ Công đoàn; 

          Sáng ngày 21 tháng 10 năm 2014, LĐLĐ quận Ninh Kiều tiếp Đoàn khảo sát LĐLĐ thành phố Cần Thơ do đồng chí Ngô Thanh Nhàn - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn và các đồng chí chuyên viên các Ban chuyên đề cùng đi. 
          Tại buổi khảo sát, đồng chí Ngô Thanh Nhàn cùng các thành viên đoàn công tác đã ghi nhận, biểu dương kết quả thực hiện phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Ninh Kiều 10 tháng đầu  năm 2014. Công đoàn đã chủ động đề xuất, phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, tổ chức Hội nghị CBCC, Hội nghị Người lao động; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt những vấn đề liên quan đến tổ chức công đoàn và CNVCLĐ như Luật Công đoàn, Bộ luật Lao động, Điều lệ Công đoàn; Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhân các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của địa phương và cả nước. Đồng thời, phối hợp tốt với chính quyền, các đoàn thể để thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên CNVCLĐ; tổ chức nhiều hoạt động VHVN – TDTT góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động góp phần …
        Theo đánh giá của Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Ninh Kiều Lê Văn Đầy, nét nổi bật của Liên đoàn Lao động Quận là “có chuyển biến tích cực trong việc chỉ đạo xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Đồng chí tin tưởng rằng trong thời gian tới, tập thể Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ninh kiều tiếp tục chỉ đạo sâu sát các CĐCS tổ chức phong trào thi đua nước rút, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác Công đoàn, giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
             Tin, ảnh: Hoàn Vũ – Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều.