TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ - Tập huấn công tác tài chính - Kế toán Công đoàn

 
Ngày 25-4-2014, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính – kế toán công đoàn năm 2014 cho cán bộ làm công tác tài chính các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.

 
 
Ngày 25-4-2014, Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ tài chính – kế toán công đoàn năm 2014 cho cán bộ làm công tác tài chính các công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố.
 
Các cán bộ được tập huấn những nội dung về: Các văn bản mới của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quản lý tài chính – kế toán, quản lý tài sản của các cấp công đoàn năm 2014; phân cấp quản lý tài chính công đoàn năm 2014; duyệt dự toán năm 2014, quyết toán công đoàn cơ sở năm 2014. Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ nắm vững nghiệp vụ công tác tài chính – kế toán công đoàn và quản lý tài sản công đoàn để triển khai thực hiện tốt tại cơ quan, đơn vị.
 
ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung