TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ TỔ CHỨC TRUYỀN THÔNG VỀ CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN LAO ĐỘNG NỮ

           Ngày 20-10-2014, tại Công ty TNHH Việt Tiến Meko (phường Phước Thới, quận Ô Môn), Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức buổi truyền thông về chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và thực hành vắt – trữ sửa mẹ tại nơi làm việc cho 100 công nhân lao động nữ.
           Tại buổi truyền thông, các công nhân lao động nữ được tuyên truyền quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Quyền lợi của lao động nữ; công việc không được sử dụng lao động nữ; nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ;

       
           Ngày 20-10-2014, tại Công ty TNHH Việt Tiến Meko (phường Phước Thới, quận Ô Môn), Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ tổ chức buổi truyền thông về chính sách pháp luật liên quan đến lao động nữ và thực hành vắt – trữ sửa mẹ tại nơi làm việc cho 100 công nhân lao động nữ.
           Tại buổi truyền thông, các công nhân lao động nữ được tuyên truyền quy định của pháp luật Việt Nam về chế độ, chính sách đối với lao động nữ như: Quyền lợi của lao động nữ; công việc không được sử dụng lao động nữ; nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ; bảo vệ thai sản đối với lao động nữ; chế độ nghỉ thai sản; bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản; trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai; điều kiện được hưởng chế độ thai sản; thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu; thời gian hưởng chế độ khi sinh con bị chết; thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai; mức hưởng chế độ thai sản; hướng dẫn cách nuôi con bằng sữa mẹ… Buổi truyền thông cũng đã dành nhiều thời gian để giải đáp những thắc mắc của các công nhân lao động nữ.
                         ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung