TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. CẦN THƠ TRAO HỌC BỔNG VÀ TẶNG QUÀ CHO HỌC SINH NĂM HỌC (2015 – 2016) TẠI HUYỆN THỚI LAI

         Thực hiện kế hoạch số 396/KH-LĐLĐ, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức trao tặng học bổng, thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

           
          Thực hiện kế hoạch số 396/KH-LĐLĐ, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc tổ chức trao tặng học bổng, thăm và tặng quà cho học sinh vượt khó học giỏi trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
           Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ vận động các đơn vị, doanh nghiệp, công nhân, viên chức, lao động đóng góp tiền, quà để giúp đỡ học sinh nghèo trên địa bàn thành phố nhân dịp khai giảng năm học mới 2015- 2016 và tổ chức trao cho 190 em học sinh trên địa bàn huyện Thới Lai vào ngày 26/8/2015 với tổng số tiền 57.500.000 đồng. Trong đó, LĐLĐ huyện Thới Lai trao 20 suất học bổng với số tiền 10.000.000 đồng được trích từ quỹ "Tấm lòng vàng" Công đoàn Cần Thơ.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động huyện Thới Lai