TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VÀ CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN BÌNH THỦY TỔ CHỨC HỘI THẢO VỀ ”ATVSLĐ- PCCN”

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 12/02/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16.
 

 
Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-BCĐ ngày 12/02/2014 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ về việc Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 16.
 
Chiều ngày 21 tháng 02 năm 2014, tại Hội trường Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy, Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy phối hợp với Công đoàn Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thủy tổ chức buổi hội thảo với chủ đề “An toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và tiết kiệm năng lượng” (ATVSLĐ-PCCN). Đến tham dự Hội thảo có đồng chí Hà Văn Huệ, UVBCH Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; đồng chí Dương Thanh Đào, Chủ tịch Công đoàn GD&ĐT quận Bình Thủy cùng với sự hiện diện của các đồng chí trong Ban Thường vụ LĐLĐ và CĐGD quận, 85 cán bộ công đoàn (chủ tịch, phó chủ tịch) của các CĐCS trực thuộc Công đoàn Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn lao động quận Bình Thủy.
 
Hội thảo được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng đến chính quyền, tổ chức đoàn thể của các đơn vị trực thuộc, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao động, các cấp, các ngành đối với công tác ATVSLĐ - PCCN; đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện lao động, an toàn lao động tại nơi làm việc, hướng tới xây dựng và phát triển “Văn hoá an toàn”, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
 
Hội thảo được trao đổi sôi nổi xoay quanh các nội dung về phổ biến giáo dục về chính sách, pháp luật về ATVSLĐ - PCCN, cung cấp thông tin, tư vấn các biện pháp an toàn đối với từng công việc, từng ngành nghề cho người lao động; đáp ứng chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”.
 
Nhìn chung, sau một buổi trao đổi và được sự hỗ trợ của đại diện Công ty Ecogas các thí nghiệm được minh họa làm cho không khí hội thảo thêm sinh động.
 
Sau hội thảo, Liên đoàn lao động và Công đoàn GD&ĐT quận Bình Thủy sẽ tiếp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức triển khai, tuyên truyền sâu rộng về Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN và Chỉ thị 29 của Ban Bí thư; Chương trình thực hiện của Thành ủy Cần Thơ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành.
 
 Người viết bài: CĐ GD&ĐT Quận Bình Thủy