NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023. CHÀO MỪNG 137 NĂM NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG (01/05/1886 - 01/05/2023). NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023). TINH THẦN NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5 BẤT DIỆT!
Bộ Luật Lao động
Luật số 10/2012/QH13 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013. Dowload: 10_laodong.doc (585728 Byte)
Luật Việc làm
Luật số 38/2013/QH13 - Ngày có hiệu lực 01/01/2015. Dowload: 38_vieclam.pdf (1345856 Byte)
Luật Bảo hiểm Xã hội
Luật số 71/2006/QH11 của Quốc hội. Dowload: L71QH.DOC (244224 Byte)
Luật Viên chức
Luật số 58/2010/QH12 của Quốc hội - Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2012. Dowload: L58QH.DOC (157696 Byte)