TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Mitting ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS

Những năm trở lại đây, thuật ngữ HIV/AIDS đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Và đi cùng theo nó là sự lo lắng về bệnh tật, nỗi sợ hãi về cái chết và sự mặt cảm, phân biệt kỳ thị đối với người có HIV ...

Những năm trở lại đây, thuật ngữ HIV/AIDS đã trở nên rất quen thuộc với chúng ta. Và đi cùng theo nó là sự lo lắng về bệnh tật, nỗi sợ hãi về cái chết và sự mặt cảm, phân biệt kỳ thị đối với người có HIV.

Có lẽ chúng ta đã biết về HIV/AIDS, bảo vệ cuộc sống và công việc của mỗi ngưởi hay chưa, bởi lẽ, có thể nơi nay làm việc của mỗi người cúng ta hay cộng đồng dân cư mà chúng ta đang sinh sống đang phải chịu tác động nặng nề của đại dịch toàn cầu này.

Khẩn cấp, chú tâm đến các hoạt động đối phó với sự tàn phá của dịch HIV/AIDS trên toàn cầu, cùng với sự thẳng thắn nhìn vào sự thật của đại dịch và cùng nhau hành động cấp bách. Các quốc gia trên thế giới đã đưa ra các cam kết nhằm thực hiện công cuộc phòng chống đại dịch này, với chủ đề của Chiến dịch Phòng chống HIV/AIDS năm nay, đó là Giữ vững cam kết, quyết tâm ngăn chặn AIDS.

Buổi mitting và diễu hành Thành phố Cần Thơ - Hưởng ứng ngày thế giới phòng chống HIV/AISD (1/12/2006) hôm nay tuyên truyền nâng cao nhận thức cho mọi tầng lới nhân dân trong thành phố về công tác phòng chống HIV/AIDS, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, thay đổi hành vi và vận động thực hiện hành vi an toàn, chống phân biệt đối xử, dự phòng và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS. Tham dự buổi mitting có đ/c Tô Minh Giới - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến phát biểu, về phía LĐLĐ TP có đ/c Nguyễn Văn Sanh - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP phát biểu chung quanh vấn đề Phòng chống HIV/AIDS trong CNVC và người lao động thành phố.