TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Mô hình Dân vận khéo năm 2014

        Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cái Răng. Thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2014 do Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phát động “Mỗi Công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
         Ngày 25/9/2014  Đồng chí Lê Quang Liêu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cấp nước Cái Răng tổ chức tặng quà cho hộ ông Khưu Thành Lợi 86 tuổi (Hộ dân tộc Khơme, người già neo đơn) cư ngụ khu vựcYên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.

       
        Thực hiện chương trình công tác năm 2014 của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động quận Cái Răng. Thực hiện mô hình Dân vận khéo năm 2014 do Liên đoàn Lao động quận Cái Răng phát động “Mỗi Công đoàn gắn với một địa chỉ nhân đạo”.
         Ngày 25/9/2014  Đồng chí Lê Quang Liêu - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Cái Răng cùng Ban Chấp hành CĐCS Công ty Cấp nước Cái Răng tổ chức tặng quà cho hộ ông Khưu Thành Lợi 86 tuổi (Hộ dân tộc Khơme, người già neo đơn) cư ngụ khu vựcYên Thạnh, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng.
      Tại buổi lễ  Ban Chấp hành CĐCS Công ty Công ty Cấp nước Cái Răng hỗ trợ cho ông Khưu Thành Lợi  120.000 đồng/ tháng . Tổng số tiền 12 tháng trong năm 2014 là 1.440.000đồng (do Giám đốc doanh nghiệp hỗ trợ)  và 20 kg gạo trị giá 300.000 đồng (do đoàn viên CĐCS đóng góp) . Đại diện CĐCS cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ cho ông Lợi vào năm 2015.
 
                     Tin, ảnh : Liên đoàn Lao động quận Cái Răng

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung