TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ngày 18/12/2008, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán - tài chính năm 2009 cho các cán bộ phụ trách công tác kế toán- tài chính thuộc các CĐCS

Tại lớp tập huấn, Đ/c Lê Thị Lan Hương- UVTV- Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ đã triển khai Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v Trích nộp kinh phí Công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và VF điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2009).

Tại lớp tập huấn, Đ/c Lê Thị Lan Hương- UVTV- Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động TP. Cần Thơ đã triển khai Quyết định số 133/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ V/v Trích nộp kinh phí Công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và VF điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2009).

Đồng thời cũng nhắc lại các thông tư, thông tri về hướng dẫn đóng và thu đoàn phí, trích nộp kinh phí 2% Công đoàn; Quyết định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16 tháng 10 năm 2007 của Tổng Liên đoàn LĐVN Ban hành Quy định về nội dung và phạm vi thu- chi ngân sách CĐCS; Các biểu mẫu: Sổ thu đoàn phí, Báo cáo quyết toán- Dự toán thu, chi ngân sách Công đoàn,… Có 112 Đ/c phụ trách công tác kế toán- tài chính thuộc các CĐCS trực thuộc tham dự.

M.TR