ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM!

Ngày 22/01/2010, tổ chức Hội nghị tập huấn Báo cáo viên Công đoàn

“Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây” và “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2010” là 2 nội dung được các Báo cáo viên Thành ủy Cần Thơ trình bày tại hội nghị tập huấn Báo cáo viên Công đoàn được tổ chức vào sáng 22/01/2010 tại Nhà văn hóa Lao động.

“Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian gần đây” và “Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930-3/2/2010” là 2 nội dung được các Báo cáo viên Thành ủy Cần Thơ trình bày tại hội nghị tập huấn Báo cáo viên Công đoàn được tổ chức vào sáng 22/01/2010 tại Nhà văn hóa Lao động. Có 83 cán bộ chủ chốt thuộc Công đoàn các cấp tham dự.
 
Mr.T