TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ngày 25/9, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên Công đoàn

LĐLĐ TP. Cần Thơ: Ngày 25/9, tổ chức hội nghị tập huấn báo cáo viên Công đoàn tại Nhà văn hóa Lao động với 2 chuyên đề: “Tình hình kinh tế- xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2009 của TP. Cần Thơ và TP. Cần Thơ được công nhận loại I”. Có 67 cán bộ Công đoàn chủ chốt các cấp tham dự.
 
Mr.T

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung