NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028
Số: 17/2015/NĐ-CP. Nghị định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
Download file: Nghị định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng ...
Số: 65/2014/NĐ-CP, Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014. Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Download file: Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
Số: 05/2015/NĐ-CP. Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015. Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Download file: Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
Quy định số: 20/ QĐ.LĐLĐ
V/v khen thưởng Công đoàn 2008 Download file: Quy dinh khen thuong CD -2008.doc (107.00KB)
Số: 103/2014/NĐ-CP, ngày 11 tháng 11 năm 2014, NĐ Quy định mức lương tối thiểu vùng
Download file: NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ, TỔ HỢP ...
số: 796/TLĐ, Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2014
Về việc hướng dẫn điều chỉnh nhiệm kỳ đại hội công đoàn cơ sở Download file: Ve viec huong dan dieu chinh nhiem ky dai hoi cong doan co so.doc (250.00KB)
Số: 231/TB-VPCP, Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2014
THÔNG BÁO Ý kiến phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động ...