TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG – LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ TỔ CHỨC HỌP MẶT BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ

Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2014, Ban giám đốc Nhà Văn hóa Lao động – Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ năm 2014. Tham dự có Ông Trần Đường Quốc Hải, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Khởi nguồn thành công và các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ca nhạc chốn cũ; Khiêu vũ Dansesport; Cầu lông; Cờ tướng; Bóng bàn Hàng Dương; Aerobic & Zumba; Guita; Thanh nhạc; Nữ công – Gia chánh.
 

 
Sáng ngày 15 tháng 02 năm 2014, Ban giám đốc Nhà Văn hóa Lao động – Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ năm 2014. Tham dự có Ông Trần Đường Quốc Hải, Tổng giám đốc Cty Cổ phần Khởi nguồn thành công và các thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ (CLB) Ca nhạc chốn cũ; Khiêu vũ Dansesport; Cầu lông; Cờ tướng; Bóng bàn Hàng Dương; Aerobic & Zumba; Guita; Thanh nhạc; Nữ công – Gia chánh.
 
Đồng chí Huỳnh Văn Tuấn thay mặt Ban giám đốc Nhà văn hóa Lao động - – Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đánh giá hoạt động các CLB năm 2013 và triển khai chương trình công tác năm 2014, qua đó các thành viên Ban Chủ nhiệm đóng góp nhiều ý kiến về đầu tư nâng cấp sân thi đấu cầu lông, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, giới thiệu các hoạt động thông qua trang web, nơi làm việc cho các CLB, họp mặt các thành viên Ban chủ nhiệm định kỳ quý/lần… tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các giải thể thao nhằm chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và hưởng ứng “Tháng Công nhân” năm 2014.
 
Nhằm duy trì và phát triển các CLB cần xã hội hóa, tăng cường liên kết, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của các mạnh thường quân trong và ngoài CLB. Trong thời gian tới, cần da dạng đổi mới nội dung, hình thức để hoạt động các CLB mang lại hiệu quả cao hơn.
 
Tin và ảnh: Nhà Văn hóa Lao động thành phố Cần Thơ.