NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 93 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2023)!

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN

I/- Quy định chung:
1/- Thực hiện Chỉ thị 01/CT.TLĐ ngày 26/2/2010, trong đó có nghiêm cấm CĐ các cấp vận động các loại quỹ trái phép, không đúng quy định (khi chưa có chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam chấp thuận)
Hiện nay chỉ có Quỹ “Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng sa - Trường sa”, “Tháng hành động vì trẻ em” ... do Liên đoàn Lao động thành phố phát động hàng năm, các quỹ xã hội này không lấy trong nguồn kinh phí công đoàn chi, mà các quỹ này vận động cá nhân cán bộ đoàn viên đóng góp.
2/- Công đoàn cơ sở không giữ tiền CĐ (Thủ quỹ)
- Tiền mặt không giữ quá 5 triệu đồng.
- Hằng tháng, quý thực hiện kiểm tra tiền mặt (có biên bản).
3/- Tài khoản tiền gửi Ngân Hàng (tài chính CĐ tích lũy), đứng tên Ban chấp hành CĐCS, NH nhà nước.
4/- Khen thưởng tập thể, cá nhân theo quy định 479/QĐ.LĐLĐ
- Giấy khen Công đoàn cơ sở: Mức chi tối đa cho tập thể = 0,4 x MLTT và cá nhân = 0,2 x MLTT.
- Chi Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn": căn cứ vào Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Mức chi 0,6 x MLTT.

NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN
I/- Quy định chung:
1/- Thực hiện Chỉ thị 01/CT.TLĐ ngày 26/2/2010, trong đó có nghiêm cấm CĐ các cấp vận động các loại quỹ trái phép, không đúng quy định (khi chưa có chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam chấp thuận)
Hiện nay chỉ có Quỹ “Tấm Lòng vàng Công đoàn Cần Thơ” và Quỹ “Tấm lưới nghĩa tình vì Hoàng sa - Trường sa”, “Tháng hành động vì trẻ em” ... do Liên đoàn Lao động thành phố phát động hàng năm, các quỹ xã hội này không lấy trong nguồn kinh phí công đoàn chi, mà các quỹ này vận động cá nhân cán bộ đoàn viên đóng góp.
2/- Công đoàn cơ sở không giữ tiền CĐ (Thủ quỹ)
- Tiền mặt không giữ quá 5 triệu đồng.
- Hằng tháng, quý thực hiện kiểm tra tiền mặt (có biên bản).
3/- Tài khoản tiền gửi Ngân Hàng (tài chính CĐ tích lũy), đứng tên Ban chấp hành CĐCS, NH nhà nước.
4/- Khen thưởng tập thể, cá nhân theo quy định 479/QĐ.LĐLĐ
- Giấy khen Công đoàn cơ sở: Mức chi tối đa cho tập thể = 0,4 x MLTT và cá nhân = 0,2 x MLTT.
- Chi Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn": căn cứ vào Hướng dẫn số 649/HD-TLĐ ngày 29/4/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thực hiện quy chế khen thưởng của tổ chức Công đoàn. Mức chi 0,6 x MLTT.
II/- Những trường hợp không được chi (do chưa đúng quy định)
1/- Sử dụng Tài chính Công đoàn nộp các loại Quỹ:
- Quỹ Tấm Lòng Vàng CĐ Cần Thơ.
- Quỹ Tấm Lưới Nghĩa tình Hoàng sa-Trường sa.
- Tháng hành động vì trẻ em.
2/- Chi vượt tỷ lệ theo quy định :
- Tổng thu ( 65% KPCĐ + 60 % ĐPCĐ)/ tỷ lệ chi các nội dung
- Chi các nội dung:
+ Phụ cấp cán bộ không chuyên trách không quá 30%.
+ Chi hỗ trợ du lịch không quá 10%.
+ Chi trợ cấp khó khănkhông quá 10%.
3/- Mua hoa chúc mừng Đại hội CĐ cấp trên
- Trừ trường hợp tham gia trưng bày hình ảnh hoạt động, sản phẩm…
4/- Chi phí tổ chức tham quan về nguồn thăm mẹ VNAH Tết NĐ
- Chi phí đi thăm và tặng quà CB hưu trí, người già neo đơn, trẻ em mồ côi khuyết tật.
5/- Chi hỗ trợ chi phí cho giáo viên đi thi “giáo viên giỏi”…..
6/- Mua quà cho CBCCVC-LĐ, giáo viên
- Quà bánh nhân dịp Tết Trung thu tặng CB cơ quan khác, CBCCVC cơ quan và BCH CĐ, chỉ mua cho con em CBCCVC cơ quan.
- Quà, tiền nhân ngày 8/3; 20/10 và ngày Nhà giáo VN 20/11.
7/- Chi tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Đại hội CNVC, Người Lao động(tiền nước uống, tiệc ăn) …  vì đây là nhiệm vụ của chính quyền
8/- Chi tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/10
9/- Khen thưởng
-        Giấy chứng nhận “Hai giỏi” các cấp.
-        Khen thưởng đột xuất về phòng cháy, chữa cháy.
-        Khen không vượt mức quy định cho tập thể, cá nhân.
10/- Chi tổ chức tiệc liên quan:
-        CB chuyển công tác.
-        Tổ chức họp mặt CB đạt Chiến sĩ thi đua.
11/- Chi tiền hỗ trợ Nữ CBCCVC khám sức khỏe định kỳ (Chính quyền chi).
12/- Chi phí khám chữa bệnh từ thiện.
13/- Mua quà tặng CB về hưu và chuyển công tác.
14/- Mua TSCĐ công đoàn phải xin phép CĐ cấp trên phê duyệt.
15/- Chi phí đoàn đi viếng đám tang gia đình của đoàn viên CĐ.
16/- Chi hỗ trợ Hội thao chào mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
17/- Chi bồi dưỡng giáo viên: thao giảng, hội giảng.
18/- Thăm hỏi các đối tượng là CBCCVC ngoài cơ quan, đơn vị.
19/- Chi phí tổ chức lễ khai giảng Năm học mới.
20/- Chi phí hỗ trợ đoàn viên tham gia hiến máu nhân đạo.