TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ô MÔN TỔ CHỨC HỌC TẬP QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT LẦN THỨ 11 BCH TW ĐẢNG KHÓA XI TRONG CNVCLĐ

         Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI trong cán bộ CNVCLĐ. Ngày 24/7/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên giáo quận ủy và Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên và công nhân lao động ngoài nhà nước với 164 người tham dự.

              Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của LĐLĐ thành phố Cần Thơ và của quận ủy Ô Môn về việc học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI trong cán bộ CNVCLĐ. Ngày 24/7/2015 Ban Thường vụ LĐLĐ quận phối hợp với Ban Tuyên giáo quận ủy và Trung Tâm Bồi dưỡng Chính trị quận tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết lần thứ 11 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ công chức, viên chức chưa là đảng viên và công nhân lao động ngoài nhà nước với 164 người tham dự.
             Nội dung của Hội nghị triển khai bao gồm: về phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội XII của Đảng, về mô hình tổ chức chính quyền địa phương và chủ trương đầu tư thực hiện Dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành.
            Thông qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết lần này cán bộ công chức, viên chức và người lao động đã quán triệt về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng nội dung và yêu cầu của Nghị quyết, trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành  nhiệm vụ chính trị địa phương.
                                    Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Ô Môn

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung