TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Ô MÔN TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2015 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016

            Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng thi đua, khen thưởng quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016.
 

            Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường Ủy ban nhân dân quận, Hội đồng thi đua, khen thưởng quận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2015 và triển khai công tác thi đua khen thưởng năm 2016.
            Đến tham dự Hội nghị có ông Trương Hồng Dự, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Cần Thơ và hơn 50 đại biểu là lãnh đạo các ban ngành của quận, phường trên địa bàn quận.
            Năm 2015 có 1.199 tập thể và 6.599 cá nhân được khen thưởng với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Ngoài ra  quận đã phát động nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước và chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Qua đợt phát động Hội đồng thi đua, khen thưởng quận đã xét và đăng ký 05 công trình thi đua cấp thành phố, 18 công trình cấp quận, phường. Qua đó quận đã khen cho 38 tập thể và 112 cá nhân trong phong trào thi đua.
            Tại Hội nghị các đơn vị ký kết giao ước thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch  đề ra, góp phần phát triển kinh tế chính trị - xã hội tại địa phương.
Tin, ảnh: CĐCS PHÒNG NỘI VỤ