TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:
Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp
 
           Ngày 2-7-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5-6-2008 và triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 7-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đến dự.
        

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:
Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp
 
           Ngày 2-7-2014, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW ngày 5-6-2008 và triển khai Kết luận số 96-KL/TW ngày 7-4-2014 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Thị Hải Chuyền, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố đến dự.
           Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hải Chuyền đã báo cáo kết quả 5 năm Chỉ thị 22-CT/TW của Ban Bí thư khóa X; đồng chí Vương Đình Huệ đã triển khai nội dung Kết luận số 96-KL/TW của Ban Bí thư khóa XI. Theo đánh giá của Ban Bí thư, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW, nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động về quan hệ lao động có chuyển biến bước đầu. Hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách về quan hệ lao động tiếp tục được hoàn thiện; quản lý nhà nước về quan hệ lao động được tăng cường; vai trò của tổ chức đảng, công đoàn và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp từng bước được phát huy; số vụ và tính chất các cuộc đình công có xu hướng giảm; nhiều doanh nghiệp nhận thức ngày càng rõ hơn về vai trò của tổ chức đảng và các tổ chức đoàn thể quần chúng đối với sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp; trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, ý đồ tổ chức kỷ luật của người lao động được nâng lên; tiền lương, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được cải thiện một bước; việc chấp hành pháp luật lao động của người sử dụng lao động và người lao động có tiến bộ, tranh chấp lao động có xu hướng giảm… Tuy nhiên, quan hệ lao động trong doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều vấn đề đáng lo ngại. Đời sống của nhiều người lao động vẫn còn nhiều khó khăn, thu nhập thấp, điều kiện ăn, ở, đi lại, học tập, chăm sóc sức khoẻ, sinh hoạt văn hoá tinh thần chưa đáp ứng được nhu cầu. Tình trạng vi phạm pháp luật của người sử dụng lao động vẫn diễn ra phổ biến. Trình độ tay nghề, ý thức tổ chức kỷ luật của một bộ phận người lao động còn thấp. Ở một số nơi, tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức công đoàn và đoàn viên trong doanh nghiệp phát triển chậm; vai trò của tổ chức đảng còn hạn chế; tổ chức công đoàn, thanh niên, phụ nữ trong doanh nghiệp chưa thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. tình trạng tranh chấp lao động còn diễn ra phức tạp…
           Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, thời gian tới các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, người sử dụng lao động và người lao động cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của Chỉ thị số 22-CT/TW. Trong đó, cần tập trung quán triệt, tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Ðảng, Nhà nước về quan hệ lao động trong doanh nghiệp. Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đảng bộ, chi bộ trong các doanh nghiệp, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Ðảng đối với các tổ chức quần chúng trong doanh nghiệp; tích cực phát triển tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng các mô hình tập hợp thanh niên, phụ nữ trong các doanh nghiệp. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống chính sách pháp luật về việc làm, bảo hiểm xã hội, dạy nghề, tiền lương tối thiểu, an toàn và vệ sinh lao động phù hợp với Hiến pháp năm 2013; tăng cường công tác hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về lao động; khuyến khích người sử dụng lao động tham gia xây dựng các công trình phúc lợi, cải thiện điều kiện ăn, ở, học tập, chăm sóc sức khỏe, sinh hoạt văn hóa tinh thần cho người lao động. Ðổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, chú trọng thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên trong doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp ngoài nhà nước; chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo đúng các quy định của pháp luật…
ANH DŨNG

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung