TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Phối hợp kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp

         Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 18/02/2016 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN quận Thốt Nốt về việc “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016”. Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp với Phòng LĐ & TBXH và các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động từ ngày 10/3/2016 đến ngày 24/3/2016, đã kiểm tra trực tiếp 10 doanh nghiệp và gián tiếp qua báo cáo 20 DN trên địa bàn.

         Thực hiện Kế hoạch số 13/KH-BCĐ, ngày 18/02/2016 của Ban Chỉ đạo Tuần lễ Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN quận Thốt Nốt về việc “Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia An toàn - vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ lần thứ 18 năm 2016”. Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt phối hợp với Phòng LĐ & TBXH và các ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động từ ngày 10/3/2016 đến ngày 24/3/2016, đã kiểm tra trực tiếp 10 doanh nghiệp và gián tiếp qua báo cáo 20 DN trên địa bàn.
         Trong quá trình kiểm tra, các doanh nghiệp đều đáp ứng được cơ bản những yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đề nghị báo cáo về tình hình lao động, tiền lương người lao động, mua bảo hiểm xã hội, khám sức khỏe định kỳ, an ninh trật tự tại doanh nghiệp… Tuy nhiên, có vài doanh nghiệp còn lúng túng trong việc thực hiện pháp luật lao động tại cơ sở như ký kết hợp đồng lao động, chưa tổ chức khám sức khỏe định kỳ đầy đủ cho công nhân, lao động,… Những vấn đề này đã được               Đoàn kiểm tra nhắc nhở, hướng dẫn để doanh nghiệp khắc phục, bổ sung cho đúng và đầy đủ.
         Qua quá trình kiểm tra, các DN đều cam kết sẽ tiếp tục giữ vững và thực hiện tốt những mặt đã làm được, những vấn đề chưa hoàn thiện sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Tin, ảnh: Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt