TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

QUẬN BÌNH THỦY TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN

      Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; lúc 13 giờ 30 ngày 24/3/2017, tại Hội trường Quận ủy, Chi cục thuế quận Bình Thủy và Liên đoàn Lao động quận tổ chức...
 


      Thực hiện Kế hoạch phối hợp giữa Chi cục Thuế và Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy; lúc 13 giờ 30 ngày 24/3/2017, tại Hội trường Quận ủy, Chi cục thuế quận Bình Thủy và Liên đoàn Lao động quận tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Nghị định 191/2013/NĐ-CP, một số nội dung thay đổi trong lĩnh vực quyết toán thuế năm 2016 và đối thoại doanh nghiệp quý 1 năm 2017 cho hơn 220 đại biểu là đại diện các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn quận.
      Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến công tác khai, nộp và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên 2016. Trong đó, hướng dẫn cụ thể về cách thức lập tờ khai quyết toán, xác định lợi nhuận theo báo cáo tài chính, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh và nguyên tắc, thủ tục kế khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với thuế thu nhập cá nhân quy định cụ thể về đối tượng, hình thức quyết toán, các khoản trừ và hoàn thuế theo quy định hiện hành. Riêng thuế tài nguyên hướng dẫn về đối tượng nộp, thuế suất, giá tính thuế và các quy định về nghĩa vụ tài chính của các doanh nghiệp. Đồng thời giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp liên quan đến chính sách thuế hiện hành và những chính sách thuế mới.
      Dịp này, Liên đoàn Lao động quận đã phối hợp tuyên truyền về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính Công đoàn đối với các doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn như: Luật Công đoàn năm 2012, Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013, Nghị định 88/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, BHXH…. Trong thời gian tới Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy - Chi cục Thuế quận phối hợp chặt chẽ nhất là lĩnh vực tuyên truyền phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu năm 2017.
 
Tin, ảnh: Nguyễn Thị Chợ - Liên đoàn Lao động quận Bình Thủy