NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP. CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN - KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2023.

QUẬN THỐT NỐT – TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN ĐIỂM KHỐI DOANH NGHIỆP

Sáng ngày 24/12/2022, Công ty Cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023– 2028, tại hội trường UBND phường Thới Thuận. Đây là đại hội Công đoàn điểm của khối doanh nghiệp. Đến tham dự có bà Phạm Kim Tuyến, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận Thốt Nốt.


         Trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, BCH công Đoàn Cơ sở Công ty Cổ phần khoáng sản và xi măng Cần Thơ đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của các cấp ủy Đảng. Các hoạt động công tác Đảng và phong trào công nhân đều được tổ chức sáng tạo với nhiều hoạt động thiết thực, phong phú, luôn đổi mới hình thức, triển khai toàn diện, đồng bộ, tích cực về nội dung, hình thức, phương pháp hoạt động, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho người lao động, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ đạt 100%, chỉ đạo thực hiện tốt các tiêu chí hoạt động công đoàn vững mạnh đạt 100%. Thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo với 14 sáng kiến được công nhận và áp dụng. Công tác kiểm tra giám sát được chú trọng. Chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các tiêu chí đề ra.

          Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở khóa mới, nhiệm kỳ 2023-2028.

      LĐLĐ QUẬN THỐT NỐT