NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Quận Thốt Nốt - Tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong công nhân lao động

Trong chuỗi các hoạt động của Tháng Công nhân và Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2023, sáng ngày 28/5/2023, Liên đoàn Lao động quận Thốt Nốt tổ chức tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong công nhân lao động tại mô hình nhà trọ an toàn và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thốt Nốt trên địa bàn phường Thới Thuận. 

   
      Theo đó, trên 100 công nhân lao động tại mô hình nhà trọ an toàn và người lao động làm việc tại khu công nghiệp Thốt Nốt đã được ngành chức năng thông tin, tuyên truyền một số kỹ năng trong công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; trong đó nhấn mạnh kỹ năng nhận diện tội phạm và tệ nạn ma túy, một số loại ma túy và tác hại của ma túy... Đồng thời, giao lưu và giải đáp các thắc mắc của công nhân, người lao động đối với các vấn đề có liên quan đến các loại tệ nạn xã hội như: ma túy, đánh bạc, trộm cắp tài sản, tệ nạn trên không gian mạng...
     
        Qua đây, nhằm giúp công nhân, người lao động hiểu về tác hại và có những kiến thức, kỹ năng bổ ích để cũng ngành chức năng chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn về ma túy, góp phần đảm bảo giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương. 
TIN, ẢNH: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN THỐT NỐT