TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Quỹ Trợ vốn Công nhân Lao động

• Địa chỉ : Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TPCT.
• Điện thoại cơ quan: 0292 3601 782

GIÁM ĐỐC
 Ông Nguyễn Quốc Bửu 
 DĐ: 0918 294 976
 Điện thoại cơ quan: 0292 3601 782
 Địa chỉ: Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.