TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Quỹ Trợ vốn Công nhân Lao động

• Địa chỉ : Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TPCT.
• Điện thoại cơ quan: 0292 3601 782

GIÁM ĐỐC
 Ông Nguyễn Quốc Bửu 
 DĐ: 0918 294 976
 Điện thoại cơ quan: 0292 3601 782
 Địa chỉ: Số 57, Đường Lê Lợi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
 
 
 
 

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung