TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

QUYẾT TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014

        Chiều ngày 08/9/2014, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đồng chí trong Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố tiến hành quyết toán tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm của Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ.
        Năm 2014 là năm đầu tiên Liên đoàn lao động huyện được giao duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện 6 tháng đầu năm 2014 và duyệt kinh phí các công đoàn trường học trực thuộc Công đoàn Giáo dục và Đào tạo năm 2013. Riêng Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị các chứng từ thu, chi, hồ sơ sổ sách tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2014 và tổng hợp duyệt quyết toán công đoàn cơ sở năm 2013 theo hướng dẫn của Ban Tài chính.

         Chiều ngày 08/9/2014, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồ - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và các đồng chí trong Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố tiến hành quyết toán tài chính Công đoàn 6 tháng đầu năm của Liên đoàn lao động huyện Cờ Đỏ.
        Năm 2014 là năm đầu tiên Liên đoàn lao động huyện được giao duyệt quyết toán tài chính Công đoàn Giáo dục và Đào tạo huyện 6 tháng đầu năm 2014 và duyệt kinh phí các công đoàn trường học trực thuộc Công đoàn Giáo dục và Đào tạo năm 2013. Riêng Liên đoàn Lao động huyện chuẩn bị các chứng từ thu, chi, hồ sơ sổ sách tài chính công đoàn 6 tháng đầu năm 2014 và tổng hợp duyệt quyết toán công đoàn cơ sở năm 2013 theo hướng dẫn của Ban Tài chính.
        Tuy là năm đầu tiên phải chuẩn bị nhiều nội dung để quyết toán với Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố nhưng qua kiểm tra hồ sơ sổ sách, các chứng từ thu, chi. Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ đánh giá đơn vị Liên đoàn Lao động huyện Cờ Đỏ đã thực hiện cơ bản đúng theo yêu cầu: đã sử dụng phần mềm kế toán Công đoàn để tổng hợp báo cáo; các nội dung thu, chi đúng hướng dẫn của Tổng Liên đoàn và của Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố; có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện các khoản dự toán, quyết toán đầy đủ.
                        Tin, ảnh: Văn Thừa

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung