TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THĂNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

Sáng 28/12/2007, tiến hành bàn giao “Mái ấm Công đoàn” từ Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động cho gia đình anh Nguyễn Tấn Hồng

Trong đó, Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 33.500.000 đồng. Dịp này, LĐLĐ thành phố cũng đã hỗ trợ 2 sổ tiết kiệm từ nguồn Quỹ Công đoàn Cần Thơ, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000 đồng, một là cho cháu Nguyễn Tấn Duy (con trai anh Nguyễn Tấn Hồng) và trường hợp còn lại là gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Em tại huyện Cờ Đỏ.

 
Trong đó, Quỹ TLV Lao Động hỗ trợ 33.500.000 đồng. Dịp này, LĐLĐ thành phố cũng đã hỗ trợ 2 sổ tiết kiệm từ nguồn Quỹ Công đoàn Cần Thơ, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 50.000.000 đồng, một là cho cháu Nguyễn Tấn Duy (con trai anh Nguyễn Tấn Hồng) và trường hợp còn lại là gia đình nạn nhân Nguyễn Hoàng Em tại huyện Cờ Đỏ.