TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022!

SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐỢT I KẾT HỢP PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ HOÀNG SA, TRƯỜNG SA

Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2014, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và truyền thông thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị đợt I cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở.
 

 
Chiều ngày 30 tháng 5 năm 2014, tại Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ, Công đoàn cơ sở Sở Thông tin và truyền thông thành phố tổ chức sinh hoạt chính trị đợt I cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực thuộc Sở.
 
Trong khuôn khổ sinh hoạt chính trị đợt I gồm 04 nội dung: tình hình biển Đông; thông báo nhanh Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; triển khai các văn bản liên quan đến an toàn an ninh mạng và ủng hộ Hoàng Sa, Trường Sa do Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Viên chức thành phố phát động.

Đến triển khai chuyên đề về tình hình biển Đông có ông Trần Văn Kiệt - Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, ông Nguyễn Văn Rảnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở, bà Nguyễn Minh Tuyết – Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Giám đốc Sở cùng 50 công chức, viên chức và người lao động tham dự.
 
Tại buổi sinh hoạt chính trị, đại biểu hiểu rõ hơn về quan điểm, đường lối của Đảng trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, những quy định về đảm bảo an toàn an ninh mạng và phát động chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” bằng hai hình thức: ủng hộ tiền mặt thấp nhất 20.000 đồng/người và nhắn tin qua điện thoại di động. Tổng giá trị ủng hộ trị giá trên 3 triệu đồng./.
 
Tin - Ảnh: Kim Hân