TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 39/HD-LĐLĐ, ngày 23 tháng 01 năm 2015. Hướng dẫn Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010 - 2015); các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung