NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Số: 04/NQ- BCH, Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)
 Download file: Nghi quyet Hoi Nghi BCH Tong Lien doan lan thu 4.doc (0.00KB)

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khoá XI)
 Download file: Nghi quyet Hoi Nghi BCH Tong Lien doan lan thu 4.doc (0.00KB)