NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM, NHIỆM KỲ 2023-2028

Số: 138/LĐLĐ, ngày 02 tháng 4 năm 2014

Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động công tác Nữ công
 Download file: CV thuc hien che do thong tin bao cao hoat dong cong tac nu cong.doc (31.00KB) 

Về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo hoạt động công tác Nữ công
 Download file: CV thuc hien che do thong tin bao cao hoat dong cong tac nu cong.doc (31.00KB)