TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN PHẤN ĐẤU THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Số: 150/BC.LĐLĐ, Cần Thơ ngày 07 tháng năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2014
 Download file: BC HDCD quy I-2014.doc (105.00KB)

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I VÀ CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ II/2014
 Download file: BC HDCD quy I-2014.doc (105.00KB)

website đang trong quá trình nâng cấp và cập nhật mới nội dung